จบเดือนที่ 4

วันนี้ 1 ใน Pilot Port รันมาครบ 4 เดือนแล้ว

CAGR คำนวนได้ประมาณ 82.96% ต่อปี
Max System DrawDown = 3.7% (Peak to Valley)

CAGR/MDD = 82.96%/3.7% = 22.42

แล้วก็เหมือนเดิม
สูตรในการคำนวน CAGR หรือ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
= (Final Equity/Initial Equity)^(1/Years)
ได้ค่าเท่าไหร่ จับลบด้วย 1 แล้วคูณด้วย 100 นะครับ

ลองใช้คำนวนกับพอร์ตที่เล่นกันอยู่ดูนะครับ

130111_frt001_4month