FRT at Sofitel

ลูกค้า บลจ. บัวหลวง พบกับคุณหมดสวัสดิพงศ์และคุณภาววิทย์ได้ในวันที่ 17 ที่โรงแรม Sofitel นะครับ

ภาพ – ถ่ายมาจาก นสพ. กรุงเทพธุรกิจ

IMG_7529_1280