อั๊ยย่ะ!

วันนี้รันครบ 6 เดือน
Port โตขึ้น +68.83%

คำนวนได้ 185.05% ต่อปี
MAX DrawDown ยังเท่าเดิมอยู่ที่ 3.7%

*** ลูกค้า บลจ. บัวหลวง พบกับ FRT ได้ในวันที่ 17 ที่ โรงแรม Sofitel นะครับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://35.240.175.247/?p=177

130311