Max DrawDown ใหม่ที่ -14.91%

วันที่ 5 APR 2013

FRT001#1 ได้ Max DrawDown ใหม่ที่ -14.91% เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน -1.89% ครับ

เดือนเมษายนผ่านมา 5 วัน
พอร์ตตัวอย่างยุบลงมา -5.09% ครับ

130405