ครบ 7 เดือนแล้วที่ FRT001#1 ลุยอยู่ในตลาด

ครบ 7 เดือนแล้วที่ FRT001#1 ลุยอยู่ในตลาด

พอร์ตโตขึ้น 48.66%
Max DrawDown เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ -15.39%

คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 97.34%

CAR/MDD = 97.34%/15.39% = 6.32 เท่า

ถึงกำไรจะลดลงมาตามตลาดที่ปรับลดลงบ้าง
แต่โมเดลยังจัดการความเสี่ยงของพอร์ตได้อย่างดีครับ

แล้วก็เหมือนทุกครั้ง
สูตรในการคำนวน CAR หรือ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
= (Final Equity/Initial Equity)^(1/Years)
ได้ค่าเท่าไหร่ จับลบด้วย 1 แล้วคูณด้วย 100 นะครับ

ส่วนสูตรการคำนวน MDD = ((Final Equity-Max Equity)/Max Equity)*100

130411