ครบ 8 เดือนแล้ว

FRT001 พอร์ตโตขึ้น 54.73%
Max DrawDown อยู่ที่เดิมที่ -15.39%

คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 92.48%

CAR/MDD = 92.48%/15.39% = 6.01 เท่าครับ

เหลืออีกแค่ 4 เดือนก็ครบปีแล้ว!!

130510