ยินดีต้อนรับคุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ (ร้อยละร้อย) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
ให้ขายหุ้น 16.66% ของบริษัทให้กับคุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา

FRT มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานด้วยครับ

http://35.240.175.247/?page_id=81

FRT_Board