ครบ 1 ปี เต็มกับ FRT001

หลังจากเปิดตัวกับตอน SET ขาขึ้น
FRT001 สามารถทำกำไรได้เยอะมากในตลาดขาขึ้น จนมีหลายท่านสงสัยว่า “ถ้าเป็นขาลง จะเป็นอย่างไร”
ซึ่งก็สามารถแสดงให้เห็นแล้วว่า ขาลงถือเงินสด ขาขึ้นถือหุ้น
“ไม่ขายหมู ไม่ตกรถ ไม่ติดดอย” ครับ

ค่าสถิติที่สำคัญต่างๆ มีดังนี้ครับ

CAGR 48.81% ไม่รวมเงินปันผล ในขณะที่ SET เพิ่มขึ้น 11.37%
Max DrawDown -15.39%
Mar Ratio 3.17 เท่าครับ
1stYear_1
1stYear_2