เม่า ‘คุณหมอสวัสดี’ รักษาพอร์ตการลงทุน

เม่าปีกเหล็ก : เปิดแผลเม่ารักษาคนไข้และรักษาพอร์ตการลงทุน “คุณหมอสวัสดี” นพ.สวัสดิพงศ์ ต่อฑีฆะ ประธานกรรมการ บ.ฟอร์จูน โรโบติกส์ เทรดดิ้ง “NOW26” 15-6-58

Screenshot_061515_102541_PM