วันนี้เป็นอีกวันที่ Robot FRT001 ผ่านบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งโดย SET ลงถึง 1.78%แต่หุ่นยนต์ผมแทบไม่ลงครับ

03