ขาลงยังคงลงทุนอย่างอุ่นใจและปลอดภัยกับ FRT001,002 ครับ

04

Update Robot FRT001(N) pilot port ..14 Aug 2015…ยังอยู่ในช่วงเก็บเงินสดเป็นส่วนใหญ่คือ 85% ของ port ถือหุ้นเพียง 15%ของport… หลังจาก SET ปรับตัวลงจาก 1600 จุด-1413 จุดในปัจจุบัน … จากนี้ Robot FRT001(N)พร้อมที่จะลด port ลงอีกกรณีหุ้นลงต่อ(ความเสียหายจะน้อยมากเพราะมีหุ้นอยู่น้อย) และพร้อมที่จะเข้าซื้อด้วยเงินสด(ที่มีอยู่มาก)

 

05

เต็มกำลังกรณีหุ้นดีดกลับเป็นขาขึ้นเช่นกัน…โดยขณะนี้port มีกำไรที่ 67.34%(จากเงินเริ่มต้นลงทุน 9 ล้านบาทเมื่อ SET=1248…11 Sep 2012…ปัจจุบัน portโตขึ้น 67.34% เป็น 15 ล้านบาทเศษครับ)

แนวคิดหลักเพื่อรักษาประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบไว้ให้ได้อย่างดีที่สุดคือ….”ไม่ตกรถ ในขาขึ้น…ไม่ขายหมู let profit runจนถึงที่สุดตามระบบ และ ไม่ติดดอย กรณีหุ้นขาลงครับ” และสามารถเติบโตอย่างมั่นคงโดยเน้นการลงทุนระยะยาวครับ

สำหรับผู้สนใจลงทุนด้วยระบบ FRT001(N) ซึ่งใช้เงินลงทุนขั้นต้น 3 ล้านบาท สามารถติดต่อได้ที่ 026181417 หรือ 0843202212 คุณพร้อมพร หรือบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงสาขาใกล้บ้านท่านทุกสาขา http://www.bualuang.co.th/th/c_ho_branch.php
หมายเหตุ ในเฟสที่ 2… FRT001(N) สามารถรับลูกค้าเพิ่มได้จำกัดเพียง 300 ล้านบาทครับ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบและใช้วิจารณญานในการลงทุน
บริษัท Fortune Robotics Trading(FRT)เป็นเพียงบริษัทผู้วิจัยกลยุทธการลงทุนเท่านั้น หากสนใจการลงทุนด้วยระบบ FRT001(N) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย