SET ไม่ไปไหน แต่FRT001N กลับให้ผลตอบแทนที่ดีถึง 33%(ใน 2.85 ปี ใน port ที่เสีย profit sharing)

ตามคำเรียกร้องครับ FRT001N (port ที่เสียprofit sharing)ให้กำไรถึง 33% (2.85 ปี)เทียบกับกองทุน(ตามภาพ)

-port FRT001N ( ที่ลงทุนผ่าน iprogram ของหลักทรัพย์บัวหลวง)ของหมอเพื่อนผมซึ่งเริ่มลงทุน 19 Dec 2012-25 Sep 2015(~2 ปี 9 เดือน) ให้ผลกำไร ~29%กว่า และยังได้เงินปันผล(ถือหุ้นผ่านช่วง XD)อีก ~3%กว่า (หัก profit sharingแล้ว 2 รอบตามภาพนะครับ) ทำให้รวมๆแล้วเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 33% (เงินทุน 3 ล้านบาท –> ~3.99 ล้านบาท) หากเทียบกับ nav กองทุน ชั้นนำ(aberdine,บัวหลวงทศพลและTEF) ถือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีมากครับ(ในขณะ SET ลดลงจากจุดเริ่มลงทุนแถว 1378 …จุดคือ -0.11% นะครับ)…FRT ทุกระบบ(ปัจจุบันมีผู้วางใจใช้บริการรวมกว่า 2000 ล้านบาท)หากวางเป็น long term investment เงินเย็นๆวางยาวๆจะให้ passive income ที่ดีกว่าฝาก bank หรือกองทุน ผมเชื่อมั่นอย่างนั้น โดยเฉพาะการลงเงินแช่ไว้ในระบบช่วงตลาดขาลง(โดยเฉพาะช่วงนี้)จะยิ่งมีความเสี่ยงต่ำมาก(เพราะมีหุ้นน้อย.. port FRT001N มีหุ้นเพียง10%port) ทั้งนี้เพื่อรอซื้อในต้นทางของขาขึ้นรอบใหม่ซึ่งจะได้ผลตอบแทนที่สูงคุ้มค่าการรอคอยครับ
…ด้วยรักและปรารถนาดี..
นพ.สวัสดิพงศ์ ต่อฑีฆะ ….ประธานกรรมการบริษัทวิจัยกลยุทธการลงทุน Fortune Robotics Trading(FRT)

แนวคิดหลักเพื่อรักษาประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบไว้ให้ได้อย่างดีที่สุดคือ….”ไม่ตกรถ ในขาขึ้น…ไม่ขายหมู let profit runจนถึงที่สุดตามระบบ และ ไม่ติดดอย กรณีหุ้นขาลง” ทำให้ portการลงทุนสามารถเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวครับ

สำหรับผู้สนใจลงทุนด้วยระบบ FRT001(N)หรือ FRT002 ซึ่งใช้เงินลงทุนขั้นต้น 3 ล้านบาท สามารถติดต่อได้ที่ 026181417 หรือ 0843202212 คุณพร้อมพร หรือบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงสาขาใกล้บ้านท่านทุกสาขาhttp://www.bualuang.co.th/th/c_ho_branch.php
หมายเหตุ … FRT001(N)และ FRT002 สามารถรับลูกค้าเพิ่มได้จำกัดเพียง 300 ล้านบาทครับ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบและใช้วิจารณญานในการลงทุน
บริษัท Fortune Robotics Trading(FRT)เป็นเพียงบริษัทผู้วิจัยกลยุทธการลงทุนเท่านั้น หากสนใจการลงทุนด้วยระบบ FRT001(N) หรือ FRT002 กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย04 05